Eukoeneniidae

Eukoenenia berlesei berlesei Silvestri, 1903

Endemic
Mainland Italy / Sardegna
Locus typicus: Loc. Typ.: Italy, Campania, Napoli, Portici (in soil).
Distribution: Francia, Italy, Algeria

REMARKS: Soil dwelling

MAP