Miturgidae: Zora

 
DISTRIBUTION
 
Zora alpina Kulczynski, 1915 It Endemic Info
Zora armillata Simon, 1878 It Info
Zora manicata Simon, 1878 It / Sard / Sic Info
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) It Info
Zora parallela Simon, 1878 It Info
Zora pardalis Simon, 1878 It Info
Zora silvestris Kulczynski, 1897 It Info
Zora spinimana (Sundevall, 1833) It / Sard Info