Theridiidae: Euryopis

 
DISTRIBUTION
 
Euryopis dentigera Simon, 1880 It Info
Euryopis duodecimguttata Caporiacco, 1950 It / Sic Italian Endemic Info
Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) It / Sard / Sic Info
Euryopis flavomaculata (C.L. Koch, 1836) It Info
Euryopis giordanii Caporiacco, 1950 It Italian Endemic Info
Euryopis laeta (Westring, 1861) It Info
Euryopis margaritata (L. Koch, 1867) It Info
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 It / Sic Info
Euryopis sexalbomaculata (Lucas, 1846) It Info