Linyphiidae: Lessertia

 
DISTRIBUTION
 
Lessertia barbara (Simon, 1884) Sic Info
Lessertia dentichelis (Simon, 1884) It / Sard Info